Kurumsal Finansman

Artı Değer Uluslararası Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. / Task International Kurumsal Finansman ekibi olarak, müşterilerimize şirket birleşme ve satın almaları, finansman yaratma ve değerleme konularını içeren geniş kapsamlı finansal danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.

Müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda, onlara iyi tasarlanmış ve verimli yönetilen satış / satın alma süreçlerinde özelleştirilmiş ve katma değerli hizmetler sunmaktayız.

BİRLEŞME VE SATIN ALMA (M&A) DANIŞMANLIĞI

Uzun soluklu olarak verilen hizmetlerin yanı sıra TASK International ağını, ulusal ve uluslararası yatırımcı tabanını ve bilgi birikimini kullanmak suretiyle müşterilere Birleşme ve Satın Alma Danışmanlığı hizmeti sunulmaktadır.
Birleşme ve Satın Alma işlemlerinde Satın Alma Stratejisinin Oluşturulması, Şirket Değerleme, Due-Dilligence, Sektör ve Rakip Analizi, Vergi Danışmanlığı konularında müşterilerin ihtiyaç duyduğu stratejik danışmanlık kolay anlaşılabilir ve basit bir şekilde verilmektedir.

ŞİRKET DEĞERLEMESİ

Türkiye’de uluslararası piyasalarla bütünleşme hızlıca ilerlemekte ve yabancı yatırımcılara ilgi artmaktadır. Bu çerçevede, şirketin değerini doğru tespit etmek önemlidir. Şirketler sadece varlıkların değerleriyle değerlendirilmiyor, pazar paylaşım faaliyetleri, üretim hacimleri, nakit oluşum kabiliyetleri ve gelecekte kazanılacak kazançlarla da değerlendirilmektedir.
Eğer gelecekte şirketinizin yatırımcı olmasını düşünüyorsanız, doğru fiyatlarla anlaşma yapmak için hemen şimdi şirket değerinizi açıklamak zorundasınız. Bir taraftan, bu çalışma şirketinizin değerini belirlemeyi sağlamakta olup, diğer bir yandan, takip edilmesi gereken kalkınma politikası için gelecekte artacak değerler için fikir edinmenizi sağlayacaktır.

YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA UYUM HİZMETLERİ

Yeni Türk Ticaret Kanunu ile Şirketlerin, ana sözleşmelerinden, belge düzenine, bağımsız denetim zorunluluğundan internet sitesi kurmaya kadar pek çok konuda biz dizi değişiklik yapılması gerekmektedir.
Şirketimizce, bu değişikliklerin hayata geçirilmesi için gerek hukuki gerek mali konularda danışmanlık ve uygulama hizmetleri verilmektedir.

ŞİRKETLERDE HUKUKİ YAPILANDIRMA

Yeni Türk Ticaret Kanunu ile giderek daha da önem kazanan bir konu olan hukuki yapılandırma, Şirketlerin yönetim kurullarının, şirket profesyonellerine yetki ve sorumluluk aktarmasını zorunlu kılmaktadır.
Kurumsallaşma çerçevesinde atacağınız bu önemli adımla şirketinizin;

 

Yönetimden başlayarak tüm alt kademelere kadar teşkilat yönergenizin hazırlanması,

Yetki ve sorumlulukların paylaşımı,
İşçi ile işveren ilişkilerinin iş mevzuatı açısından yapılandırılması amaçlanmaktadır.

ŞİRKET BÜTÇELERİNİN HAZIRLANMASI

Bugünün koşullarında, gelecek yıllardaki belirsizlikleri ortadan kaldırmak için şirketlerin gelecekteki aktivitelerini planlamaları hayati öneme sahiptir.
Kurumsallaşma çerçevesinde atacağınız bu önemli adımla şirketinizin;

Bu bağlamda, işletmelerin geleceğini planlamaları için bütçe çok önemli bir araçtır. Bütçe; bir plan, kuruluşların amaçlarını, stratejilerini ve varsayımlarını gelecek faaliyet döneminde yerine getirmek için ve bir takım raporları gelecek dönem faaliyetlerinde ve sayısal sonuçlarla belirlemek için yol haritası rolü oynamaktadır.

Bütçe yapmakta birçok yarar bulunmaktadır. Bunların bazıları aşağıda listelenmiştir:

 

Bölüm sorumluluklarıyla bütçe hedefini paylaşmak, amaca varmak ve motivasyon kanalı olmak için yararlıdır.

Gerçek durum ve hedef durum arasındaki sapmaları belirleyerek ve sonuçları anlayarak ileriye dönük tedbir almayı sağlamak.

Bütçeleme hedef ciroyu esas alarak harcama tutarını bilmeyi sağlar.

Şirketlerin etkin yöntemle kendi kaynaklarını kullanmayı sağlar.

Karlılık sağlayarak ve stok planlaması yaparak, dönüşü mümkün olmayan stok harcamalarını önlemek.

Nakit akımları önceden sağlamak ve faaliyetlerini almak için izin vermeyi sağlar.

Yönetim için sağlıklı ve doğru karar almaya yardımcı olmak.

Devamlı gelir ve gider kontrolü sağlar.

SAĞLANAN HİZMETLER

Şirketimiz bütçelemede (özellikle işletmeler ilk defa bütçeleme yapacaklarsa) profesyonel rehberlik hizmeti vermektedir. İşletmenize bütçe yapmak ve sürdürülebilir bütçeleme kültürüne katkı sağlamaktadır.

Bu bağlamda;

Bütçeleme ile ilgili eğitim,

İşletmeniz için özel fonksiyonel bütçe formatı hazırlamak,

Firmanızda bütçe komitesi yaratarak, bütçe hazırlanmasında destek/danışmanlık yapmak,

Öngörüler ve gerçeklerin karşılaştırılmasıyla gözden geçirilmiş bütçeleri incelemek.

ARTI DEĞER Uluslararası Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.

Artı Değer IFAC (International Federation of Accounts) iştiraki olan Task International üyesidir.