DUE DILIGENCE

Artı Değer Uluslararası Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. / Task International Kurumsal Finansman ekibi olarak, müşterilerimize şirket birleşme ve satın almaları, finansman yaratma ve değerleme konularını içeren geniş kapsamlı finansal danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.

Müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda, onlara iyi tasarlanmış ve verimli yönetilen satış / satın alma süreçlerinde özelleştirilmiş ve katma değerli hizmetler sunmaktayız.

DUE DILIGENCE(DURUM TESPİTİ)

Ortak olmak isteyen veya şirket satın almak isteyen yatırımcılar, yatırım yapmadan önce şirket hakkında bütün detayları ve riskleri bilmelidirler.

Durum tespiti, şirketin bütün bölümlerini analiz eden hizmettir. Ayrıca şirkete yatırım yapmadan önce ileriye dönük raporlamayı sunmak için yapılan bir çalışmadır.

Bu çalışmanın sonucunda, bütün muhasebe öğeleri olan varlıklar ve yükümlülüklerin mevcudiyeti incelenmiştir.

Ek olarak, tüm varlık ve yükümlülükler, satılabilir tahvil, kira, borç, kiralama ve diğer sözleşmeler, sermaye yapısı, marka değeri, kişi yapısı, kişisel sözleşmeler, tedarikçiler veya müşteriler veya kişiler arasında kurulan ticari ilişkiler ve bu ilişkilere sağlanan ticari sözleşmeler değerlendirilmiştir.

Çalışmanın sonucunda, sorunlar raporlar içerisine tanımlanır ve yatırımcılara sunulur. Yatırımcılar, yatırım karlılıkları hakkında, riskler veya gelecekte sağlanan bilgiyi değerlendirmek için fırsat yakalarlar.

ŞİRKET DEĞERLEMESİ:

Türkiye’de uluslararası piyasalarla bütünleşme hızlıca ilerlemekte ve yabancı yatırımcılara ilgi artmaktadır. Bu çerçevede, şirketin değerini doğru tespit etmek önemlidir. Şirketler sadece varlıkların değerleriyle değerlendirilmiyor, pazar paylaşım faaliyetleri, üretim hacimleri, nakit oluşum kabiliyetleri ve gelecekte kazanılacak kazançlarla da değerlendirilmektedir.
Eğer gelecekte şirketinizin yatırımcı olmasını düşünüyorsanız, doğru fiyatlarla anlaşma yapmak için hemen şimdi şirket değerinizi açıklamak zorundasınız. Bir taraftan, bu çalışma şirketinizin değerini belirlemeyi sağlamakta olup, diğer bir yandan, takip edilmesi gereken kalkınma politikası için gelecekte artacak değerler için fikir edinmenizi sağlayacaktır.

YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA UYUM HİZMETLERİ

Yeni Türk Ticaret Kanunu ile Şirketlerin, ana sözleşmelerinden, belge düzenine, bağımsız denetim zorunluluğundan internet sitesi kurmaya kadar pek çok konuda biz dizi değişiklik yapılması gerekmektedir.
Şirketimizce, bu değişikliklerin hayata geçirilmesi için gerek hukuki gerek mali konularda danışmanlık ve uygulama hizmetleri verilmektedir.

ŞİRKETLERDE HUKUKİ YAPILANDIRMA:

Yeni Türk Ticaret Kanunu ile giderek daha da önem kazanan bir konu olan hukuki yapılandırma, Şirketlerin yönetim kurullarının, şirket profesyonellerine yetki ve sorumluluk aktarmasını zorunlu kılmaktadır.
Kurumsallaşma çerçevesinde atacağınız bu önemli adımla şirketinizin;

Yönetimden başlayarak tüm alt kademelere kadar teşkilat yönergenizin hazırlanması,

Yetki ve sorumlulukların paylaşımı,

İşçi ile işveren ilişkilerinin iş mevzuatı açısından yapılandırılması amaçlanmaktadır.

ŞİRKET BÜTÇELERİNİN HAZIRLANMASI::

Bugünün koşullarında, gelecek yıllardaki belirsizlikleri ortadan kaldırmak için şirketlerin gelecekteki aktivitelerini planlamaları hayati öneme sahiptir.
Kurumsallaşma çerçevesinde atacağınız bu önemli adımla şirketinizin;

Bu bağlamda, işletmelerin geleceğini planlamaları için bütçe çok önemli bir araçtır. Bütçe; bir plan, kuruluşların amaçlarını, stratejilerini ve varsayımlarını gelecek faaliyet döneminde yerine getirmek için ve bir takım raporları gelecek dönem faaliyetlerinde ve sayısal sonuçlarla belirlemek için yol haritası rolü oynamaktadır.

Bütçe yapmakta birçok yarar bulunmaktadır. Bunların bazıları aşağıda listelenmiştir:

Bölüm sorumluluklarıyla bütçe hedefini paylaşmak, amaca varmak ve motivasyon kanalı olmak için yararlıdır.

Gerçek durum ve hedef durum arasındaki sapmaları belirleyerek ve sonuçları anlayarak ileriye dönük tedbir almayı sağlamak.

Bütçeleme hedef ciroyu esas alarak harcama tutarını bilmeyi sağlar.

Şirketlerin etkin yöntemle kendi kaynaklarını kullanmayı sağlar.

Karlılık sağlayarak ve stok planlaması yaparak, dönüşü mümkün olmayan stok harcamalarını önlemek.

Nakit akımları önceden sağlamak ve faaliyetlerini almak için izin vermeyi sağlar.

Yönetim için sağlıklı ve doğru karar almaya yardımcı olmak.

Devamlı gelir ve gider kontrolü sağlar.

SAĞLANAN HİZMETLER:

Şirketimiz bütçelemede (özellikle işletmeler ilk defa bütçeleme yapacaklarsa) profesyonel rehberlik hizmeti vermektedir. İşletmenize bütçe yapmak ve sürdürülebilir bütçeleme kültürüne katkı sağlamaktadır.

Bu bağlamda;

Bütçeleme ile ilgili eğitim,

İşletmeniz için özel fonksiyonel bütçe formatı hazırlamak,

Firmanızda bütçe komitesi yaratarak, bütçe hazırlanmasında destek/danışmanlık yapmak,

Öngörüler ve gerçeklerin karşılaştırılmasıyla gözden geçirilmiş bütçeleri incelemek.

ARTI DEĞER Uluslararası Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.

Artı Değer IFAC (International Federation of Accounts) iştiraki olan Task International üyesidir.